Vejrtrækning

En fokuseret vejrtrækning er nøglen til fødselsforberedelse, idet vejtrækningen fungerer som et
bindeled mellem din fysiske krop og din mentale tilstand. Den styrer dig udenom frygt og panik,
den lindrer smerte, den bringer dig ind i nuet, og den giver dig direkte adgang til din krop, så du
kan mærke- og afspænde den.